Ettevõttest

Euroopa on töötajate kaasamise osas tagaplaanil (selged ootused, meeskonna seotuse ja toetuse tunne ning eesmärgitunne töös), ulatudes vaid 14%-ni võrreldes 33%-ga USA-s ja Kanadas (Gallupi ülemaailmse töökoha olukorra aruanne, 2022). COVID-19-järgsed tagasiastumise määrad on märkimisväärsed ka Euroopas, kus kõige rohkem vabu töökohti on Austrias (5%), järgnevad Belgia ja Madalmaad (mõlemad 4,9%) (Eurostat, 2022).

Uuringud näitavad, et kollaboratiivsed ja koostööruumid (CWS) võivad toetada nii töötajaid kui ka vabakutselisi ja loojaid, kes alles alustavad professionaalset elu, või mikroettevõtteid ja idufirmasid, pakkudes nii stabiilset, funktsionaalset tööõhkkonda kui ka liikmelisust sotsiaalses kogukonnas.

Vaatamata coworkingu ja CWS-i kasvavale populaarsusele on siiski endiselt lünki ja vajadusi (pideva) kutseõppe järele noortele spetsialistidele, kellel võivad puududa vajalikud oskused ja teadmised nendes uutes töökeskkondades edu saavutamiseks.

Re-Work projekt

Erasmus+ projekti RE-WORK (projekti number: KA220-VET-000155692) eesmärk on töötada välja paindlik ja kasutajakeskne kutseõppeprogramm noortele spetsialistidele kollaboratiivsete ja koostööruumide teemal, et saada üle arvuka tagasiastumise ja vaikse töölt lahkumise tagajärgedest ning vastata töö- ja eraelu tasakaalu vajadustele ning töökoha nõudmistele.

Projekt RE-WORK keskendub paindlike, kohandatud kutsehariduse ja -koolituse ressursside ning tööturu vajadustele kohandatavate vahendite loomisele. Projekt aitab parandada noorte spetsialistide, vabakutseliste ja ettevõtjate tööalaseid oskusi ja võtmepädevusi koostööl põhinevate ärimudelite ning koostöö- ja koostööruumide meetodite valdkonnas.

Re-Worki eesmärk on:

  • Võtta kasutusele alt-üles, nõudlusele orienteeritud meetodid ja mudelid kollaboratiivsete ja koostööruumide jaoks
  • Arendada kutsehariduse ja -koolituse pakkujate ja koolitajate teadmisi ja suutlikkust
  • Tõsta noorte spetsialistide teadlikkust

Projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni toetusel programmi Erasmus+ raames ja see kestab 43 kuud (01.12.2023–31.07.2026).