Tulemused

Oskuste tegevuskava kutsehariduse ja -koolituse pakkujatele

Komplekt atraktiivseid, uuenduslikke ja kohandatud kutsehariduse ja -koolituse ressursse ja vahendeid, et tutvustada ja edendada kollaboratiivseid ja koostööruume. Projekti eesmärk on teha kindlaks peamised õpiraskused ja oskuste puudujäägid projekti kasutajate seas ning luua digioskuste tegevuskava (6 keeles – DE, EE, EL, ES, NL, PT), et toetada kutsehariduse ja -koolituse pakkujaid nende õppepakkumiste kohandamisel.

Hea tava juhend ja soovitused kutsehariduse ja -koolituse pakkujatele

Projekti eesmärk on töötada välja soovitused kutsehariduse ja -koolituse pakkujatele, et lahendada probleeme ja rahuldada tõhusalt spetsialistide õpivajadusi ning parandada koostööl põhinevate ärimudelite valdkonnas pakutavate kutsehariduse ja -õppe programmide kvaliteeti. Soovitused sisaldavad soovitusi asjakohaste õppimisvõimaluste kohta spetsialistidele, sealhulgas ülevaadet kutsehariduse ja -õppe sisust ning koolitusmeetoditest. See avaldatakse “Hea tava juhendina ja soovitustena kutsehariduse ja -koolituse pakkujatele” veebibrošüürina 6 keeles.

Kutsehariduse ja -koolituse ressursikomplekt

RE-WORK koolitusmaterjalid kutsehariduse ja -koolituse pakkujatele ja koolitajatele 6 keeles. Partnerid töötavad välja kutsehariduse ja -koolituse ressursikomplekti, mis sisaldab järgmist:

a) Koolitaja käsiraamat koostöö- ja koostööruumide kohta noortele spetsialistidele, sealhulgas ärimudelid ja lahendused, paindlikud töömeetodid ja uuenduslikud uued töökeskkonnad, füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine koostöökeskkondades ning sotsiaalne ettevõtlus ja CWS

b) Kogemuslikud koolitused järgmistel teemadel: teadlikkuse tõstmine teemal vaikne töölt lahkumine; kollaboratiivne töö; jagamismajandus; alt üles ja kasutajakeskne koostöö; koostööruumide loomine ja haldamine; CWS ja sotsiaalne ettevõtlus; koostööl põhinevad disaini- ja ühisdisainilaborid jne

c) Tunni- ja töötubade kavad