Re-Work

Inspelen op het grote ontslag & het stille stoppen van jonge professionals & ondernemers door middel van Coworking & Collaborative Workspaces

Europa blijft achter op het gebied van werknemersbetrokkenheid met een score van slechts 14% vergeleken met 33% in de VS en Canada, met aanzienlijke ontslagpercentages na de CVID, met name in Oostenrijk, België en Nederland (Gallup’s State of the Global Workplace Report, 2022). Coworking en collaborative workspaces (CWS) zijn veelbelovend in het ondersteunen van werknemers, freelancers en nieuwe ontwerpers, maar er zijn hiaten in het aanbieden van beroepsopleidingen voor jonge professionals die zich aan deze omgevingen aanpassen.

Als antwoord op het veranderende werklandschap wil het RE-WORK initiatief een revolutie teweegbrengen in de manier waarop jonge professionals en ondernemers met hun werk omgaan, door flexibiliteit, gemeenschap en innovatie te omarmen in het licht van grote berusting en stilzwijgen.

Onze doelen

Introductie van bottom-up, op behoeften gebaseerde Coworking en CWS methoden en modellen

De kennis en capaciteit van aanbieders en opleiders van beroepsonderwijs en -opleidingen vergroten

Jonge professionals bewuster maken